Julkaisu

 

Inssiforumin esityksien pohjalta on tarkoitus julkaista digitaalinen kirja. Julkaisu toimitetaan esitysten aiheista laadituista artikkeleista kevään 2015 aikana ja se linkitetään näille sivuille ladattavaksi.

Julkaisua varten toivomme saavamme esityksistä julkaisukelpoisen ja etukäteen oikaisuluetun artikkelin 9.2.2015 mennessä. Julkaistavan artikkelin pituus on 4800–5300 merkkiä (välilyönteineen), ja sen voi lähettää määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen inssiforum2015(at)metropolia.fi. Artikkeliin voi liittää 1–2 aiheeseen liittyvää kuvaa. Artikkeli laaditaan käyttäen valmista mallipohjaa, jonka voit ladata tästä. Mahdollisten kuvien käytön ohjeet löydät täältä. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti artikkelin mahdollinen rakenne.

 

Artikkelin mahdollinen rakenne

Tekijä(t), ammattinimike/titteli(t), AMK(t) tai yritys, koulutusohjelma(t):
Aihealue: Mihin teemaan tapaus liittyy, esim. älykäs kone ja tuotanto, opetuksen ja oppimisen haasteet.
Otsikko: Ytimekäs otsikko, joka kuvaa mistä on kyse.
Ingressi: Napakka tiivistys artikkelin keskeisestä sisällöstä.
Leipäteksti: Tekstikokonaisuus voi rakentua esimerkiksi seuraavien elementtien varaan; aiheeseen sopivia lukijaystävällisiä väliotsikoita on hyvä käyttää.

  • Tausta ja tavoitteet
  • Toteutuksen, tapauksen tms. kuvaus
  • Vaaditut, käytetyt resurssit
  • Saavutetut tulokset
  • Jatkotoimenpiteet

Lähteet: Aiheeseen liittyvät julkaisut, raportit, www-sivut, lisätiedot jne. jos sellaisia on